Quiz har komit till Ånge dels så körs det på forsgården i  Ljungaverk, Men för fjärde veckan så är det MusicQuiz på Tinas Café i Ånge, något som kommer fortsätta varje onsdag kl 19:00 och det är över 50 personer som deltar .  konstruktionen av frågor och ledare för kampen är LOJ  “Lars-OlofJohansson”.

Share Button