I början på 90 talet föddes de tankar på ett gemensamt kulturhus för de olika kultur former som utövas i Ånge kommun, drivande på den tiden var en förening med namnet “kulturbanken”. mycket av tankarna från den tiden är saker som präglat kommunens kulturliv sedan dess även om man inte haft de gemensamma huset.

Under det senaste året har dessa tankar tagit ny fart  då många av kulturföreningarna hade hamnat i samma hus. Man startade projektet “kulturbanken 2.0” med målet att skapa denna kulturförening som verkar över kulturensfackindelning. De hus man de första diskussionerna rörde var den gamla bolbyskolan men då ägaren gick i konkurs och alla hyresgäster där fick hastigt lämna lokalerna så har man tittat på ett antal olika alternativa lokaler och man har nu fastnat för de gamla hyreshusen nere på kapelbacken. för att kunna föra diskussioner vidare  diskussioner med kommunen så behövde  en förening officiellt bildas vilket var ett av målen med kvällens möte. där man även hade bjudit in studieförbunden som berättade om vad dom kan bidra med i för att förverkla alla ideer som finns i projektet.

Mötet  kunde komma fram både till en styrelse och en arbetsgrupp som kommer jobba med att ta fram de optimala lokallösningar för husen så man kan rymma alla former av kultur från konst till musik. Den interimsstyrelse som drivit ”kulturbanken 2.0” fram till kvällens bildande lämnade över till den nya styrelsen som leds av ordförande Leif Edh.

Föreningen ar som mål inte bara driva ett kulturhus utan verka för kulturen i hela Ånge kommun, något som börjar för det är att den nya styrelsen har en bred geografisk spridning.

Mera läsning:

Share Button