Digitala verktyg, Ånge kommun anordnade en workshop/seminarium på temat hur vi skall kunna utveckla och få fler och ännu större kreativa och kulturella företag i Ångekommun. Under kvällen fick vi lyssna till Robert och Mattias ur Takida som berättade hur de byggt upp å utvecklar deras företag och hur de ser på att verka i Ånge. Marie Ziden berättar om sin värld som konstnär och att det i dag inte spelar sås tor roll var du bor och verkar du kan med moderna kommunikationer både delta på distans å smidigt ta dig vart du vill i världen. Robert Gustavsson berättade om Ånge kommuns verktyg för medborgar dialog Framtid Ånge. och Cathrine Åsklint berättade om crowdfunding  som ett smart sätt att bygga upp nätverk av intressenter som finansiärer.

Tror det man kan konstatera av kvällen är nätverksbyggande är extremt viktigt om du skall lyckas nå ut..

Share Button