det var ca 15 personer som tagit sig till Ånge folketshus på onsdagskvällen för att diskutera hur Ånge kommun skall ta till vara och vidare utveckla sin position som man fått av bland annat Takida och Corroded’s framgångar.
Som grund för diskussionen så redovisades den förstudie i förutsättningar för pop och rock i Ånge som Jens Westin har gjort på uppdrag av Ånge kommuns utvecklingsenhet. En av de viktigaste slutsatserna i den förstudien är bristen av bra och anpassade lokaler. detta är en brist som funnits under väldigt lång tid.

En nybildad förening (steam club) som har som mål att samla alla framförallt musiker men även andra kulturutövare i en förening och där man har replokaler och gemensama ytor för att kunna hjälpa varandra och framförallt dra nytta av varandras kunskaper för att fler skall nå framgång och Ånge fortsätta vara ett namn på kulturhimlen. Detta är en gammal idé i ånge med föreningar som kulturbanken, det kanske rent av är detta som ligger bakom att Ånge nu skördar stora framgångar. Denna typ av musikhus finns tex i Borlänge

Man funderade även runt kommunens möjligheter att stimmulera kulturlivet och kreativa näringar i kommunen. Även kommunens hemsidas kultur delar skulle behöva en förnyelse.

2009-09-30_Kulturdebatt_16322009-09-30_Kulturdebatt_1636

Share Button