Norrlandsförbundet delar varje år ut utmärkelser Olof Högberg-plaketten och Norrlandsbjörnen till mottagare i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.

Olof Högberg-plaketten delas ut för framstående kulturella gärningar och 2014 tilldelas den för Västernorrlands del till Ånge bördiga rockgruppen Takida. 

Norrlandsbjörnen delas ut  för insatser som gynnat Norrlands utveckling inom näringsliv och  samhälle  en utmärkelse som för Västernorrland 2014 delas ut till Katarina Levin, sågverkschef SCA Timber Bollsta sågverk.

Se bilder på Takida från Ljungarocken här!

Share Button