Att posten  vara eller icke vara är en viktig fråga för Ånges invånare visades åter igen på fredagen då några tusen Ångebor tagit sig till torget för att visa att en grön, miljövänlig och bibehållen paketterminal i Ånge  är ett bra alternativ både för Posten och för Ånge. Man hade ett väl genomtänkt budskap som helt basserade sig på den gröna linjen med järnväg och spillvärme uppvärmda lokaler.

Foto: Anita Säterberg

Share Button