Den 1 december så skärps kraven vid användande av kommunikationsutrustning medans man kör bil, Men det blir inget direkt förbud även om regeringen ändrar i  trafikförordningen när det gäller kraven om allmän omsorg och varsamhet som gör gällande att efter den 1 december så får man bara använda kommunikations utrustning bakom ratten som inte påverkar  körningen på ett trafikfarligt sätt.

Enligt de nya reglerna får förare från den 1 december “vid färd på väg med motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter.”

Läs mer hos Transportstyrelsen

Share Button