I år likt ifjol så firades Nationaldagen på kapellbackens grönområden i direkt anslutning till Kulturbanken 2.0 som även var en av arrangörerna.

Foto: Elisabeth Jämtner Edh & Daniel Nyström

Share Button