Foto Ulf Stecksén

Hur skall man skapa förutsättningar för att kunna verka och leva även i Sveriges mer glest befolkade områden? Någon fundering liknande denna var det Leif Edh fick då han läste om landsbygdens konstanta befolknings minskning och tillsammans med Företagarna Västra Medelpad  började fundera på att arrangera en konferens med reseptanter från hela sverige för att skapa förståelse för landsbygdens frågeställningar.

Torsdag 25/8 var det dags för årets konferens nummer två i ordningen på Ljungaverks folkets hus, en konferens som drog et 80 tal åhörare.

Läs Mer:

Share Button