Även om våran byggd är en fantastisk plats på många sett så är det en glesbygd som tyvärr blir glesare och glesare. Att det i år är ett valår gör ju att man kan fundera på vad våra rikspolitiker har för framtidsplaner för den svenska glesbyggdsområdena,hur man tänker skapa förutsättningar för att mäniskor skall kunna bo och verka här och ta hand om de fantastiska tillgångar som finns här ute.

Det är något som även företagarna i västramedelpad funderat på och för att ta reda på hur politiker tänker och resonerar i frågor som rör landsbygden så bjuder man in till ett seminarium. Iden till detta kommer från Leif Edh som under lång tid funderat över hur vi kan forma en framtid för landsbygden, och hur man skapar de förutsättningar som behövs .

Det finns idag många som jobbar för landsbygden och kämpar för landsbygdens framtid, men det är oftast svårt att nå ut utanför sin gemenskap skall de bli kraft i detta arbete måste vi få regeringen att förstå deproblem landsbygden har och ta tag i dessa frågor säger Leif. Storstäderna vill slippa betala utjämningsbidrag till landsbygds kommunerna men i den debatten så missar man den egentliga anledningen till detta, för de man gör är att  betalar en väldigt liten kostnad för den enorma kapitalöverföringen i form av kompetens och naturtillgångar som landsbygden varje år förser storstäderna med. Konferansen huvudsakliga syfte är att få in landsbygdsperskpektivet i riksdagen så de inte glömmer bort den då beslut tas i frågor som påverkar landsbygden.

Den 20/8 kl 13:00 börjar konferensen i Ljungaverks FH medverkar gör representanter för riksdagspartierna, landshövding Bo Källstrand och journalisten Kristina Mattsson mfl.

Share Button