En ny kultursamverkansmodell är på gång den så kallade kulturkofferten för västernorrlands del räknar man att man skall ha sin kulturplan klar och kunna köra igång 2012. Kulturkofferten innebär att  ansvaret att fördela vissa stats bidrag för den regionala  kultursektorn överförs till landstingen man pratar om att det för västernorrlands del är ca 50 miljoner. Men det är inte pengarna som är det nya utan möjligheterna att kunna prioritera mellan olika kultur yttringar, även möjligheterna att styra så kallade kulturkonsulenter, Länsmuseum och scen konstbolaget ännu mer än idag kan komma ut och hjälpa mindre lokala kultur verksamheter med olika projekt. Det som kanske känns som en fara är att staten regionaliserat administrationen men inte resurserna för administration, så vi får hoppas man klarar det utan att behöva ta av anslagen för de behövs för att ge ett brett kulturellt utbud som skall komma ut på landsbygden och även utveckla lokala kulturella projekt.

Möjligheterna att få vara med och diskutera  och tycka till inför att planen skall skrivas var något som lockade Ånges invånare då ca 50 personer tagit sig till medborgarhuset denna onsdagskväll, om man ser till kommunens befolkning så var vi den kommuns som visade störst intresse för dessa frågor.
Share Button