Karlsro Flyers avslutar sommaren enligt tradition med stor bilträff och fest i Ljungaverk. Under de två kvällarna kunde man lyssna till The Boppers, Jetaways, Goode And the Hillbillies och Pepita Slappers.

Share Button