23-24 Augusti var det full fart på Karlsro Flyers område i Ljungaverk då man arrangerade sin årliga träff “End of Summer Meet”, här kommer min tolkning av Lördagens bilutställning

Share Button