Corroded på Hamnyran

10 år har Corroded spelat några medlemmar har under åren bytts men på konserten på Hamnyran så fanns ett par av de gamla medlemmar med på scenen.

Share Button