Det var ett tag sedan nu men på lördsgskvällen var det åter dags för Corroded att bjuda på hårda tonner från mittlandias scen.

Share Button