Minervaskolans åttor och nior berättar om Ånges historia genom Ångespelet, Teatern där vi får vara med på resan från Ånges födelse fram till nutid, som vanligt så är det Bengt Ingelstam som skrivit manus och agerar berättare i spelet, medans Jessica H Oskarsson stått för regi i årets upplaga  och vist känner vi igen oss i de olika scenerna men ändå märker man att de skillnader som gör årets uppsättning unik för inget Ångespel är lika föregående man måste uppleva de alla,

Vill ni med se åretsupplaga så är de kvarvarande spelkvällarna 3 och 4 juni.

Share Button